دانلود آهنگ جستجوی پیکرها در دریایی از آتش که زبانه می‌کشد

با ورود به هشتمین روز از واقعه پلاسکو، عملیات آواربرداری حادثه آتش سوزی و
فرو ریختن ساختمان تجاری و اداری پلاسکو در مرکز تهران، همچنان ادامه
دارد. به گزارش مهر، ساعتی
پیش تعدادی از ادوات و تجهیزات آتش نشانان کشف شد اما حرارت بالای فلزات
ذوب شده در زیر آوار، فضایی توام با شک و امید را برای یافتن پیکر شهدا
ایجاد کرده است.  همه چیز ذوب شده استبا گذشت هفت روز از حادثه تلخ پلاسکو، آتش نهفته سر آرام گرفتن ندارد. در هر مرحله از آواربرداری سگ های تربیت شده نیروی انتظامی به جست و جوی محدوده می پردازند و در کنار آن گروهی از آتش نشانان نیز کاوش موشکافانه ای برای یافتن بقایای پیکر شهدای مفقودالاثر انجام می دهند. جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی
گفت: در قسمت شرقی، آتش نشانان به بخشی مشکوک شدند و با استفاده از ۲
دستگاه بیل مکانیکی به جستجوی باقی پیکرها پرداختند که متاسفانه در این
مسیر اجسادی وجود نداشت.در حال حاضر عملیات آواربرداری در قسمت غربی و شمال شرقی ادامه دارد که با هر آواری که برداشته می‌شود، دریایی از آتش شعله می‌کشد.