دانلود آهنگ تعداد کامیون‌های بارگیری‌شده در پلاسکو تاکنون

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: تاکنون ۱۲۰۹ کامیون در پلاسکو بارگیری شده است.به گزارش میزان، مهندس مجتبی یزدانی در این باره گفت: تاکنون ۱۲۰۹ کامیون بارگیری شده است که تقریبا ۳۵۰ کامیون آهن‌آلات و مابقی بتن و خاک و نخاله بوده است که در مکان نزدیک به محل حادثه در زمین هفت هکتاری برای بازبینی مجدد تخلیه شده است.وی در ادامه افزود:انشالله پیش بینی می شود تا فردا کار به اتمام خواهد رسید.وی در ادامه عنوان کرد: اگر در مواقعی کار به کندی پیش می رود به این دلیل است که به دنبال یافتن پیکر مطهر آتش نشانان هستیم و در مواقعی نیز کار متوقف می شود تا این موضوع انجام شود و پس از این کار آتش نشانان به فعالیت خود ادامه می دهند.براساس گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، یزدانی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی و مسوولین ذیربط در صحنه حاضر هستند تا پیکر مطهر آتش نشانان را به پزشکی قانونی منتقل کنند.