دانلود آهنگ ترامپ درصدد کاهش نقش آمریکا در سازمان‌ ملل

رئیس‌جمهور آمریکا در حال تهیه چند فرمان اجرایی برای کاهش محسوس نقش آمریکا در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی است.به گزارش فارس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حال آماده‌سازی دو فرمان اجرایی است که گفته می‌شود نقش آمریکا در سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی را به نحو محسوسی کاهش می‌دهد؛ تصمیم‌های جدید همچنین آغازگر فرایندی برای بررسی برخی از قراردادهای چندجانبه و ابطال آنها خواهد بود.بر اساس پیش‌نویس یک فرمان اجرایی، آمریکا قصد دارد حمایت مالی خود از شماری از آژانس‌ها و برنامه‌های سازمان ملل را قطع کند.آژانس‌ها و برنامه‌هایی که به فلسطین عضویت کامل دهند، از سقط جنین حمایت کنند یا تحریم‌های ایران و کره شمالی را تضعیف کنند، با قطع حمایت مالی آمریکا مواجه می‌شوند.ضمنا بر اساس این فرمان، حمایت مالی آمریکا از سازمان ملل در مجموع ۴۰% کاهش می‌یابد.فرمان اجرایی دوم هم خواهان بازبینی و بررسی مجدد تمام پیمان‌هایی است که آمریکا در آن‌ها عضو هستند و ارتباطی با امنیت ملی و تجارت ندارند.نیویورک تایمز نوشته است که در هر دو سند تردیدهایی وجود دارد و تعاریف به طور کامل مشخص نیستند.